Skip to main content

Statements

အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) ၏ နိုင်ငံရေးကြေညာစာတမ်း
Post On
အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) ၏ နိုင်ငံရေးကြေညာစာတမ်း 
အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)  (၁၁) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Post On
  အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) (၁၁) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်   ရက်စွဲ။      ။ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့။  …
နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Post On
  နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် “တရားမျှတမှု + တာဝန်ခံမှု = ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်များကို…
The Attack in Kachin State Must Prompt UN Security Council's Urgent Action Against Myanmar Military Junta
Post On
The Attack in Kachin State Must Prompt UN Security Council's Urgent Action Against Myanmar Military Junta

Press Release

ဖက်ဒရယ်အိမ်မက် နှင့် ၂၀၀၈ ခြေဥ ကျော့ကွင်း

ငြိမ်းငြိမ်းပြည့် - "နိုင်ငံရေးပြသနာကို…

In 2019, the Women’s League of Burma received the Human Rights Tulip Myanmar Award, given by the…

By the Women’s League for Burma

On the occasion of the International Day to End Violence…