Skip to main content

HERSTORY

Women’s League of Burma (WLB) was established on December 9, 1999 with the aim of increasing the participation of women in the struggle for democracy and human rights, promoting women’s participation in the national peace and reconciliation process, and enhancing the role of the women of Burma at the national and international level.

Mission

WLB mission is to advance the status of women toward a peaceful, just and federal democratic union of Burma.

READ MORE
banner
banner
Women League bg

Latest Reports

အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မှန်သမျှ ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြ
“ဖက်ဒရယ်စနစ်အတွင်း လူနည်းစုများအချင်းချင်းကြား အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက် ကျား-မ…

Press Release/Statement

အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) ၏ နိုင်ငံရေးကြေညာစာတမ်း

အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) ၏ နိုင်ငံရေးကြေညာစာတမ်း 

အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) (၁၁) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

  အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) (၁၁) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်   ရက်စွဲ…

နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

  နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် “…